Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων" με την οποία λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανέσταλη κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης ή έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2021 έως 31.5.2021, εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση.

Παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής πληττόμενων ή κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων και οι οποίες, λόγω της επιβολής των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν άμεσα στις υποχρεώσεις τους.

Τέλος, σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και λόγω της ιδιαίτερης φύσης και εποχικότητας της δραστηριότητάς τους δίνεται παράταση έως 31.8.2021 ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μετά την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς 1 τους.

Δείτε τις προτεινόμενες διατάξεις στο σύνολό τους εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!