Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2034/2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 (Β΄333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 210 6987413
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: ΨΝΧΥ46ΜΠ3Ζ-11Η

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03-02-2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2034

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 (Β΄333) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1016/25-01-2021 «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιστροφή /διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών» κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 333 Β΄ και ισχύει από τη δημοσίευσή της (29/01/2021) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την κοινοποιούμενη απόφαση και ειδικότερα με το άρθρο 1 αυτής παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου για την υποβολή από τους μικρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 της αίτησης – δήλωσης για την επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, επιβαρύνσεων κρασιού.

Ευνόητο είναι ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της προαναφερόμενης υπό στοιχεία Α.1116/18-05-2020 Κ.Υ.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!