ΚΦΔ

Α.1265/2020 Τροποποίηση της απόφασης για το Αποδεικτικό Ενημερότητας - Βεβαίωση Οφειλής

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1033/2021
Δείτε τις αποφάσεις ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 , ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 κωδικοποιημένες όπως ισχύουν.

Αριθμ. Α.1265

ΦΕΚ Β 5346/04.12.2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!