ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1275/27-12-2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α.1265/2020

Αριθμ. ΠΟΛ. 1275 ΦΕΚ Β 3398/31-12-2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!