Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία με διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων" τροπολογία με σειρά διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρατίθενται προς διευκόλυνσή σας οι τίτλοι των άρθρων της τροπολογίας ακολούθως:

 • Άρθρο 1: Αποφάσεις Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθεισών δαπανών. Τροποποίηση των περ. α’ και β' της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014
 • Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών. Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3086/2002
 • Άρθρο 3: Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
 • Άρθρο 4: Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού
 • Άρθρο 5: Καταβολή μισθωμάτων κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ. Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012
 • Άρθρο 6: Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων.Απαλλαγή από ΕΝ.ΦΙ.Α.. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 ν. 4223/2013
 • Άρθρο 7: Ρύθμιση ζητημάτων ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων που τελούν σε τέτοιο καθεστώς. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11 ν. 3717/2008
 • Άρθρο 8 Ειδική εκκαθάριση Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε., διανομή πλειστηριάσματος. Τροποποίηση παρ. 24 άρθρου 14Α ν. 3429/2005
 • Άρθρο 9: Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων, ανάκτηση πιστούμενης από το κράτος δαπάνης εκκαθάρισης.Τροποποίηση παρ. 25 άρθρου 14Α ν. 3429/2005
 • Άρθρο 10: Σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας
 • Άρθρο 11: Αντιμετώπιση στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Διαβάστε την τροπολογία όπως κατατέθηκε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!