Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Νέο νομοσχέδιο με διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του "Ιανού" και σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον κυκλώνα "Ιανός" αλλά και άλλες σημαντικές φορολογικές διατάξεις.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου θεσπίζονται μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του έτους 2020 μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020. Η ανάγκη για τη ρύθμιση αυτή προέκυψε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αφενός μεν διότι με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανακαθορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέας αξίας ακινήτων, οι οποίες ακυρώθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, αφετέρου δε διότι με την πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181), δόθηκε απαλλαγή φόρου στα δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε μικρά ακριτικά νησιά και ανήκουν στους κατοίκους των νησιών αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νομοσχεδίου παρατείνεται μέχρι 30.4.2021 η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (μη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων). Υπενθυμίζεται ότι η αναφορά του Κώδικα ΦΠΑ στα ανωτέρω αγαθά και υπηρεσίες είχε τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (οι οποίες προέβλεπαν αρχικώς την ισχύ αυτών των διατάξεων από 1.6.2020 έως 31.10.2020).

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νομοσχεδίου προστίθεται νέο άρθρο (22Γ) στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νομοσχεδίου αναστέλλεται για ένα χρόνο, από 1.10.2020 έως 30.9.2021, η επιβολή τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών.

Διαβάστε σχετικά την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής αναφορικά με τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».

Παρατίθεται ακολούθως το κατατεθέν νομοσχέδιο και η αιτιολογική του έκθεση στο σύνολό τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!