Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Η τελική διάταξη για την προθεσμία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Επισημαίνεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 63 του νομοσχεδίου σχετικά με την προθεσμία διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων τέθηκε ως εξής:

"Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η. παρατείνονται αναλόγως."

Ουσιαστικά δηλαδή με την τροποποίηση αυτή η διάταξη καταλαμβάνει εκτός των ΑΕ και τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ.

Ακολουθεί το ψηφισθέν νομοσχέδιο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!