Εργατικά - Ασφαλιστικά

Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση ΠΝΠ με πλήθος διατάξεων άλλων Υπουργείων

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την Κύρωση δύο πρόσφατων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης και πλήθος διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλων Υπουργείων.

Το νομοσχέδιο έχει ως τίτλο:

"Κύρωση α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID - 19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας" (Α' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "'Εκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020" (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων."

Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί σχετικά με το νομοσχέδιο τα ακόλουθα θέματα:

Μπορείτε να διαβάσετε στο σύνολό του το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!