Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε επιχειρήσεις και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού

Τελευταία κωδικοποίηση με την Νέος νόμος

Δ1α/ΓΠ.οικ.53080

ΦΕΚ B’ 3611/29.08.2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ