Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Φορολογικό Νομοσχέδιο Υπαγωγή των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Με το άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή (σημείωση: η πλειονότητα των διατάξεων του νομοσχεδίου είχαν τεθεί νωρίτερα σε διαβούλευση) προστίθεται νέα παρ. 1β στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000) για την υπαγωγή από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων, με στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών των εισιτηρίων αυτών, καθώς και την τόνωση της ζήτησης αυτών. 

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του άρθρου 12 του νομοσχεδίου:

Άρθρο 12 

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ Υπαγωγή των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, μετά την παρ. 1α προστίθεται παρ. 1β ως εξής: 

«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από 1.9.2020 έως και 30.6.2021.» 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!