Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1074812 ΕΞ 2020 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 34 του Πρωτοκόλλου 1 της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. –κράτη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’  
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Βασιλική 
Παπακωνσταντίνου 
Τηλέφωνο : 210 6987486 
Fax : 210 6987 506 
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 

Α.Δ.Α.: 66Ζ346ΜΠ3Ζ-ΨΘΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1074812 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 34 του Πρωτοκόλλου 1 της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. –κράτη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ)

ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ2016/26-10-2016 (Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 34 του Πρωτοκόλλου 1 για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. – κράτη της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ). 

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2020, ισχύουν για: 

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα, 

2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και 

3) τα μικροδέματα. 

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με το συνημμένο της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ
Βουλγαρία Λεβ Βουλγαρίας 11.700 2.300 1.000
Κροατία Κούνα Κροατίας 45.000 9.000 3.750
Δημοκρατία της Τσεχίας Κορώνα Τσεχίας 162.000 32.300 13.400
Δανία Κορώνα Δανίας 45.600 9.000 3.800
Ουγγαρία Φόριντ Ουγγαρίας 2.100.000 400.000 170.000
Πολωνία Ζλότι Πολωνίας 28.000 5.600 2.400
Ρουμανία Λέι Ρουμανίας 28.500 5.700 2.375
Σουηδία Κορώνα Σουηδίας 64.000 12.800 5.300
Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα Στερλίνα 5.700 1.140 470
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!