Εργατικά - Ασφαλιστικά

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

Με την Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B’ 2029/28.05.2020 τροποποιείται η απόφαση Δ.15/Δ/οικ.16484/499/2020 αναφορικά με την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς.

Ειδικότερα με τη νέα απόφαση προσδιορίζονται με αναλυτικό πίνακα οι ΚΑΔ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης. Καταργήθηκε ως εκ τούτου η προϊσχύουσα έμμεση αναφορά στους ΚΑΔ των αποφάσεων Α. 1053/2020 και Α. 1054/2020.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!