Εργατικά - Ασφαλιστικά

Βουλή Νέο νομοσχέδιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τα μέτρα στήριξης του Μαΐου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις"

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας όσο και άλλων Υπουργείων. 

Διαβάστε τα ακόλουθα θέματα του Forin.gr σχετικά με το νομοσχέδιο:

Διαβάστε επίσης στο σύνολό τους το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση ακολούθως:

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!