Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο νομοσχέδιο Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές

Με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 προκειμένου να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και συνδέονται με αποδοχές συνταξιούχων που εισπράχθηκαν αναδρομικά για το έτος 2013.

Παρατίθεται ακολούθως η σχετική διάταξη στο σύνολό της, όπως κατατέθηκε:

Άρθρο 5

Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές

Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020.».

Διαβάστε για το νέο νομοσχέδιο στο σύνολό του εδώ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!