Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ε.2005/2020 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375312, 314-18
​Fax: 210 3375001
E-Mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
​Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ.: Ψ9Ν546ΜΠ3Ζ-4ΓΡ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: Ε.2005

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας και λαμβανομένων υπόψη των συμβάσεων συνεργασίας που είχε συνάψει το βρετανικό tour operator «Thomas Cook» με πολλές ημεδαπές τουριστικές επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει προς το υπόψη πρακτορείο, τη στέρηση της δυνατότητας στις ημεδαπές επιχειρήσεις σχηματισμού προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το σύνολο των οφειλών αυτού εντός του έτους 2019 και την πρόκληση μεγάλου ύψους ζημιών στην ελληνική τουριστική αγορά από το οριστικό αυτό γεγονός, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για τις επισφαλείς απαιτήσεις των τουριστικών ημεδαπών επιχειρήσεων μέσα στο φορολογικό έτος 2019 λόγω της πτώχευσης του εν λόγω βρετανικού πρακτορείου θα έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1170/2015 εγκύκλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!