Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΑΣΦ./ 364/1405879/2019 Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα 
Πληροφορίες: Παναγιώτα Προκόπη
Τηλέφωνο:   210 5285577
fax: 210 5229840
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 78ΠΚ465ΧΠΙ-8ΘΜ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./ 364/1405879

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α*

ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)»

Με το παρόν ανακαλείται το αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-1 Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8) με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)», μετά από ενημέρωσή μας για την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στον τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) από τη συσταθείσα Ομάδα Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!