Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1122226 ΕΞ 2019 Διορθωτικό του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/244 της Επιτροπής,για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βιοντίζελ Αργεντινής και της Απόφασης 2019/245 της Επιτροπής για την αποδοχή ανάληψης υποχρεώσεων στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1122226 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ :  «Διορθωτικό του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/244 της Επιτροπής,για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βιοντίζελ Αργεντινής και της Απόφασης 2019/245 της Επιτροπής για την αποδοχή ανάληψης υποχρεώσεων στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής.»

ΣΧΕΤ.α. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

β. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1041504 ΕΞ 2019/18.03.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή,

A. Το Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/244 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L86/28.03.2019) σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η λίστα των εταιρειών για τις οποίες επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές βιοντίζελ, που επί του παρόντος υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 1516 20 98 (κωδικοί TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 και 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (κωδικοί TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 και 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (κωδικοί TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (κωδικοί TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 και 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (κωδικοί TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 και 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (κωδικοί TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 και 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (κωδικοί TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 και 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (κωδικοί TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 και 3824 99 92 20), 3826 00 10 και ex 3826 00 90 (κωδικοί TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 και 3826 00 90 30), καταγωγής Αργεντινής καθώς και

B. Το Διορθωτικό στην Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2019/245 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2019, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L86/28.03.2019) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η λίστα των εταιρείων για τις οποίες γίνονται αποδεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων παραγωγών - εξαγωγέων σε σχέση με τη διαδικασία κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 7 του Κεφαλαίου 15, το φύλλο 8 του Κεφαλαίου 27 καθώς και το φύλλο 12 του Κεφαλαίου 38 με τα αποστελλόμενα φύλλα , των ιδίων κεφαλαίων του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α'σχετική) .

Συνημμένα : σελίδες 3

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!