Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1016920 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1267 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1016920 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ:Όπως Πίνακας Διανομής

ΚΟΙΝ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1267 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας»

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1267 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2019, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 200 /29.07.2019) και ισχύει από 30.07.2019 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94 % και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, πέραν εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι, που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 80 (κωδικοί TARIC 8101 99 10 10 και 8515 90 80 10) και προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται μεταξύ 17,0% και 63,5 % ανάλογα με την εταιρεία και την προσκόμιση του κατάλληλου τιμολογίου. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 1, του Κεφαλαίου 81 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .

Συνημμένα:σελίδα 1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!