Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1016919 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1259 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο και από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϋλάνδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ.
ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1016919 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΚΟΙΝ:Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1259 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο και από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϋλάνδης»

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1259 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2020, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 197 /25.07.2019) και ισχύει από 06.06.2019 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων σωμάτων συμπίεσης που φέρουν μετρικό σπείρωμα ISO DIN 13 και των κοχλιωτών κυκλικών κιβωτίων σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο χωρίς καπάκι, τα οποία εμπίπτουν επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 7307 19 10 (κωδικός TARIC 7307 19 10 10) και ex 7307 19 90 (κωδικός TARIC 7307 19 90 10), καταγωγής ΛΔΚ και Ταϊλάνδης.

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται μεταξύ 14,9% και 57,8 % ανάλογα με την εταιρεία και την χώρα από την οποία προέρχεται. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 8, 8α του Κεφαλαίου 73 με τα ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Συνημμένα:σελίδες 2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!