Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1122225 ΕΞ 2019 Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση έναρξης διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506
E-Mail: m.lytra@aade.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1122225 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες

(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση έναρξης διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές χαλύβδινων τροχών δρόμου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας»

ΣΧΕΤ. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Α. Με την υπ'αριθμ. 13 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 111/25.03.2019) , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη - Μέλη , για την τροποποίηση έναρξηε έρευνας του δασμού αντιντάμπινγκ ως ακολούθως:

ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Χαλύβδινοι τροχοί δρόμου

ex 8708 70 10

ex 8708 70 99

ex 8716 90 90

8708 70 10 80

8708 70 10 85

8708 70 99 20

8708 70 99 80

8716 90 90 95

8716 90 90 97

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

15.2.2019

C60/15.2.19

Έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ

25.3.2019

C111/25.3.2019

Τροποποίηση έρευνας

Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

 

Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι :

  • σύμφωνα με το άρθρο 5, παραγρ. 12 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας αντιντάμπινγκ, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού,
  • σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η έρευνα αντιντάμπινγκ περατώνεται εντός 15 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας,
  • σύμφωνα με το άρθρο 7, παραγρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 1036/2016 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν , με το αποστελλόμενο φύλλο , το φύλλο 2 του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Συνημμένα : σελίδα 1

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!