Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1050956 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1086/7.3.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα
Τηλέφωνο:210 -6987772
Fax:210-6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΕΨΔ46ΜΠ3Ζ-Ω5Ψ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 5/4/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1050956 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1086/7.3.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. Α.1086 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1042/Β1.4.2019 (ΑΔΑ: 66Λ246ΜΠ3Ζ-Κ20) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!