Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚ Α 1139456 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1115004ΕΞ2018/24.7.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα 
Τηλέφωνο:210 -6987772 
Fax:210-6987506 
E-Mail:ipr@otenet.gr 
Url:www.aade.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 24/9/2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚ Α 1139456 ΕΞ 2018

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1115004ΕΞ2018/24.7.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1115004ΕΞ2018/24.7.2018 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. με θέμα «Ίδρυση Καταστήματος Αφορολόγητων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε στο Λιμένα Μυκόνου-Τούρλο» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4089/B/19-9-2018 (ΑΔΑ:Ω6ΙΤ46ΜΠ3Ζ-ΔΘΩ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!