Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚ Α 1139458 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1132330EΞ2018/7.9.2018 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & 
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Α. Γιάννακα 
Τηλέφωνο:210 -6987772 
Fax:210-6987506 
E-Mail:ipr@otenet.gr 
Url:www.aade.gr 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 24/9/2018 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚ Α 1139458 ΕΞ 2018

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1132330EΞ2018/7.9.2018 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1132330EΞ2018/7.9.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4076 /Β/ 17.9.2018(ΑΔΑ:Ω65346ΜΠ3Ζ-ΚΚΚ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!