Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων." με το οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών.

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!