Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

K.Y.A. 4796/2018 Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»

Αριθμ. 4796

ΦΕΚ B 6124 - 31.12.2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!