Φορολογία εισοδήματος

A.1009/2019 Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών

Αριθμ. A.1009

ΦΕΚ Β’ 21/14.01.2019

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018.

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημήτρης Χαμπερίδης
30/01/2019 00:21:03
  1. Ποσά εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αναγράφονται (κωδικός Ε1), θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται, η ασφαλιστική εταιρία είναι υποχρεωμένη να στείλει βεβαίωση 2. Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία λόγω ασθένειας που αναγράφεται (κωδικός Ε1) & πως φορολογείται