Φορολογία εισοδήματος

A.1009/2019 Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α.1187/2019

Αριθμ. A.1009

ΦΕΚ Β’ 21/14.01.2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημήτρης Χαμπερίδης
30/01/2019 00:21:03
  1. Ποσά εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αναγράφονται (κωδικός Ε1), θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται, η ασφαλιστική εταιρία είναι υποχρεωμένη να στείλει βεβαίωση 2. Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία λόγω ασθένειας που αναγράφεται (κωδικός Ε1) & πως φορολογείται