Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

Ε.2006/2019 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4583/2018 σε σχέση με το ποσοστό 5% των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375203 
Fax : 210 3375354 
E-Mail : d.eleg@aade.gr 
Url : www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2006 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212) με τις οποίες προστίθεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Διευκρινίζεται ότι η απόδοση του ανωτέρω ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης διενεργείται κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β΄ 647) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, το ως άνω ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!