Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1242/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 για τη φορολογική μεταχείριση των εφάπαξ χρηματικών ποσών των ειδικών μισθολογίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210.3375317-8 
Fax : 210.3375001 
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΖΣΦ46ΜΠ3Ζ-Ψ5Λ  

Αθήνα , 28 Δεκεμβρίου 2018  

ΠΟΛ. 1242 

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ Α΄208)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4582/2018 ( ΦΕΚ Α΄ 208) με τις οποίες αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών). Για τα ποσά αυτά προβλέπεται ότι μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φύλλα δύο (2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!