Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Γ 1125706 ΕΞ 2017 Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Κρασά Ελένη
Τηλέφωνο:210-3375079 
Fax:210-3375001
E-Mail:dl2.c@yo.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα , 25 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Γ1125706 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών 
Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Λεωχάρους 2 ΤΚ 105 62 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα.

Σχετ : Το αριθ. ΑΤΚΕ 0009087ΕΞ 2017/1238/22.8.2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στην αριθ. 8059/17.8.2017 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κος Νίκος I. Νικολόπουλος αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς για τη φορολόγηση των ποντοπόρων πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 στο ελληνικό νηολόγιο, το οποίο έχει αυξημένη τυπική ισχύ, αποτελεί ένα σταθερό και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης, που θέτει τις βάσεις για την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο.

2. Η φορολόγηση των πλοίων πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία, εξαρτάται από τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) των πλοίων και την ηλικία τους.

Ο αριθμός των πλοίων της ελληνικής σημαίας μεταβάλλεται συνεχώς και εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές συνθήκες και εξελίξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!