Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1125699 ΕΞ 2017 Υποβολή αιτήσεων έκδοσης συνοδευτικού εγγράφου επιτήρησης για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:2106987443
Fax:2106987459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2017

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1125699 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων έκδοσης συνοδευτικού εγγράφου επιτήρησης για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών.

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1115084 ΕΞ 2017/21-07-2017 διαταγή της Δ.Τ.Δ. («Τροποποίηση εκτελεστικού Κανονισμού 2016/670 για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών – Παροχή κωδικοποιημένων οδηγιών»).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής διαταγής (συνημμένο), αναφορικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και την απαίτηση προσκόμισης εγγράφου επιτήρησης, επισημαίνεται το εξής:

Η ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έκδοσης του συνοδευτικού εγγράφου επιτήρησης με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η eisagoges_sigl@mnec.gr.

Παρακαλούμε να μη λαμβάνεται υπόψη η αναφερόμενη στο ανωτέρω σχετικό ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!