Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1110/2017 Ρύθμιση οφειλών που υπάγονται στην οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1110 

ΦΕΚ Β’ 2556/24.07.2017  

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης.  

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!