Υπουργείο Εργασίας

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/164/311048/2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 
104 32 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ 
Τηλέφωνο:2105285665 
fax:2105228857 
e-mail: tm.esodon.mmisth@efka.gov.gr 

Αθήνα, 1/3/2017 
Αρ. Πρωτ:  ΔΙΕΙΣΦΜΜ/164/311048 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’ 

ΘΕΜΑ:«Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ)». 

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 46/8/23-2-2017 (ΑΔΑ: ΨΩΔ5465ΧΠΙ-Τ7Ω) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31-3-2017 της καταβολής των εισφορών του έτους 2016 των ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Νομικών (ΤΑΝ) και των συναφών τομέων Κλάδου Υγείας. 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλες οι Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας.  

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  Φ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!