Εργατικά - Ασφαλιστικά

Οι αποφάσεις για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου

Σε συνέχεια της χθεσινής απόφασης Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/2020 για την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου του 2020, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα κοινή υπουργική απόφαση Δ.15/Δ/οικ.18043/574/2020  αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου του 2020. 

Επισημαίνουμε ότι με τη νέα σημερινή απόφαση τροποποιήθηκε η Δ.15/Δ ́/οικ.13226/325/26.3.2020 και πλέον αυτή αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου (και όχι του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, όπως ίσχυε). 

Μπορείτε να διαβάσετε ακολούθως τις δύο αποφάσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!