Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004599 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
ΔΑΣΜ/ΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. 
& Φ.Π.Α 
ΤΜΗΜΑ Δ'ΦΠΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Αικ. Κούκουνα Αικ. Μελανίτου 
Τηλέφωνο:210-6987503 210-6987407 
Fax:210-6987506
E-Mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 64ΓΦΗ-ΤΚΚ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1004599 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ2016/22-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1189059 ΕΞ 2016/22.12.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΑΔΑ: 6ΤΛΟΗ-ΣΘΕ), όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με αριθμ. 4295, τεύχος Β/30.12.2016 και ισχύει από την 30.12.2016.

1. Με την ως άνω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από:

α) τις ξένες διπλωματικές αποστολές και τις ξένες προξενικές αρχές,

β) τον αρχηγό της διπλωματικής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού αυτής και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους και

γ) τον αρχηγό της προξενικής αρχής, τους λοιπούς προξενικούς λειτουργούς κατόχους διπλωματικού διαβατηρίου και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους.

2. Η απαλλαγή των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται στο άρθρο 3 της Απόφασης.

Ειδικότερα, οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής, τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προσωπικού και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και ο αρχηγός της προξενικής αρχής, οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί και τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους με απαλλαγή από τις αναλογούσες επιβαρύνσεις χορηγούνται ανά έτος και ανά μέλος του διπλωματικού προσωπικού/προξενικού λειτουργού συνολικά και όχι ανά συγκατοικούν μέλος ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι οι ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές δύνανται να παραλαμβάνουν σε λογικές ποσότητες για αποκλειστικά υπηρεσιακή χρήση μόνο αλκοολούχα ποτά.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1β) της Απόφασης, διπλάσιες ποσότητες από τις οριζόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 1α) δικαιούται μόνο ο αρχηγός της διπλωματικής αποστολής με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς του.

4. Η παρακολούθηση των ποσοτήτων αφορολογήτων αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων στα οριζόμενα στην εν λόγω Απόφαση δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται με βάση το υπόδειγμα του συνημμένου στην Απόφαση Πίνακα.

5. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση των ανωτέρων απαλλαγών είναι η προσκόμιση του εντύπου «ατέλεια εισαγωγής» θεωρημένου από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας.

6. Τέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στην πιστή τήρηση των προβλεπόμενων από τις προαναφερθείσες διατάξεις ορίων των ατελώς παραλαμβανόμενων αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων για την αποφυγή τυχόν καταστρατηγήσεων και την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!