Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α' 77)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη -Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»

Θέμα: Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α' 77)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού σκοπείται ο διαχωρισμός της υποβολής της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α' 77) από την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου, κατά την φιλοσοφία του ν. 4174/2013 (Α' 170).

Η προτεινόμενη διάταξη επιβάλλεται λόγω έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, για λόγους αποσυμφόρησης του συστήματος taxis κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων αυτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο
Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 (Α' 77)

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου και της εισφοράς πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 77) γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 27/1975. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ύψωσης της ελληνικής σημαίας, η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/1/2017 και αφορούν σε φορολογικές περιόδους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!