Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Α.Ε. και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη σε καθεστώς εκκαθάρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Α.Κύρλα 
Τηλέφωνο: 210 3375885 
Fax: 2103375354 
E-mail: d.eleg8@mofadm.gr 

ΑΔΑ:7Ε44Η-3ΙΡ 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 

Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ 

ΘΕΜΑ: «Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης». 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την ένταξη των προσωπικών (Ο.Ε.,Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ε.Π.Ε.,Α.Ε.) σε καθεστώς εκκαθάρισης, παύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης του/των διαχειριστού/ών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση και εκκινούν οι εξουσίες του/των εκκαθαριστού/ών. 

Ως εκ τούτου, για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, τα πρόσωπα που έχουν οριστεί διαχειριστές σε προσωπικές εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ.σε Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να απεικονίζονται στο υποσύστημα Μητρώου με τις εν λόγω ιδιότητες, μέχρι το χρόνο λύσης των εταιρειών αυτών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, με την καταχώρηση των ανωτέρω εταιρειών στο υποσύστημα Μητρώου «υπό εκκαθάριση», θα καταχωρείται ταυτόχρονα και η διακοπή της σχέσης του/των διαχειριστή /τών ή των μελών Δ.Σ., κατά περίπτωση. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!