Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ο.Ε.Ε. Έντονη αντίδραση του Ο.Ε.Ε. για δηλώσεις, ΕΛΠ και φορολογία εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 
Τ.Κ. 10563 Αθήνα, 
Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 
TELEFAX. 5227300
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 

Αρ. πρωτ. Φ/1/2046

Προς
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

Κοιν.
-Υπουργό Οικονομικών 
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 
-ΓΓ Δημοσίων Εσόδων 
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει επανειλημμένως επισημάνει ότι παρά το ότι τα εν λόγω χρονοδιαγράμματα προσδιορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια από νόμους, η εφαρμογή τους στην πράξη απέχει, δυστυχώς, από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υποδομών, ώστε να ολοκληρώνεται ακώλυτα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, συμβάλλει στην αποφυγή της αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας των πολιτών και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Έως σήμερα το σύστημα του TAXISNET δεν έχει ανοίξει και η πληροφόρηση - με βάση επίσημες δηλώσεις - είναι ότι θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες. Με δεδομένη, λοιπόν, την έως σήμερα εμπειρία, μόνο ως επιστημονική φαντασία μπορεί να νοηθεί η ομαλή εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, του φορολογικού έτους 2015, με την προθεσμία της 30ης Απριλίου 2016.

Πάγιο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας είναι η πιστή εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας και, βάσει αυτής, η εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων, που θα επιτρέπουν κάθε χρόνο την ακώλυτη, ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση της σχετικής διαδικασίας. Τούτο σημαίνει πιστή τήρηση των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων, με άμεση έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής και με προγενέστερη ολοκλήρωση όλων των προαπαιτού μενών ενεργειών (π.χ. ανάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, παρακρατουμένων φόρων κ.λπ.).

Κατά συνέπεια, καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να μεταθέσουν άμεσα τις καταληκτικές προθεσμίες κατά χρονικό διάστημα αντίστοιχο της καθυστέρησης έναρξης της υποβολής των δηλώσεων, έχοντας υπόφη επιπρόσθετα ότι - με το άνοιγμα της εφαρμογής του TAXISNET - έχει ληφθεί η απόφαση της αποχής των λογιστών - φοροτεχνικών από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ως μέσο αντίδρασης για το φορομπηχτικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Με το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ251/Α/24-11-2014), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», είχε προβλεφθεί η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), από 1/1/2015. Λόγω της έκδοσης της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4308/2014 από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με μεγάλη καθυστέρηση, της αδυναμίας οργάνωσης των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και της μη εναρμόνισης των φορολογικών νόμων στο πλαίσιο εφαρμογής των ΕΛΠ, το ΟΕΕ ζήτησε την παράταση εφαρμογής των ΕΛΠ από 1/1/2016.

Μετά τη σχετική διαβεβαίωσή σας, ότι η εφαρμογή των ΕΛΠ θα ισχύσει από 1/1/2016, οι λογιστές φοροτεχνικοί ανέμεναν τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Μετά την κατάθεση τροπολογιών, σχετικά με εκκρεμή φορολογικά θέματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επίμαχη ρύθμιση και με βάση πληροφορίες ότι οι θεσμοί δε συμφωνούν με την παράταση της εφαρμογής των ΕΛΠ, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τον εμπαιγμό των λογιστών φοροτεχνικών από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις, η Διοίκηση, τα ελεγκτικά όργανα , οι λογιστές φοροτεχνικοί, με τη βεβαιότητα ότι η εφαρμογή των ΕΛΠ θα ισχύσει από 1/1/2016, δεν έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή των ΕΛΠ στα συστήματά τους.

Ο κλάδος των λογιστών - φοροτεχνικών, και ιδιαίτερα των αυτοαπασχολουμένων, πλήττεται συνεχώς από τις αιφνίδιες μεταβολές στην ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, από την εφαρμογή νέων διαδικασιών, χωρίς την πρόβλεψη ρυθμίσεων, για τις οποίες απαιτουνται νομοθετικές πρωτοβουλίες .

Το ΟΕΕ επανέρχεται στην πρότασή του για την προαιρετική εφαρμογή των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015, καθώς έχει δημιουργηθεί σύγχυση και προβληματισμός στους λογιστές - φοροτεχνικούς και στις επιχειρήσεις, μετά τη διαρροή πληροφοριών ότι τελικά είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους και το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να καταθέσει σχετική ρύθμιση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τέλος, με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί λόγω της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, σας γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία στους φορολογουμένους σχετικά με τη νέα πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο τρόπο φορολόγησης, με μείωση του αφορολόγητου ποσού και με κατηγορίες συντελεστών α) για μισθούς - συντάξεις, β) για κέρδη από επιχειρήσεις και γ) για ενοίκια.

Η κρισιμότητα και το βάθος των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας μας δεν αντιμετωπίζονται με την υπερ-φορολόγηση και την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών, που - όπως έχει αποδειχθεί - οδηγούν στην παραοικονομία, στη φοροδιαφυγή, στον περιορισμό του παραγωγικού τομέα, στην αύξηση της διαφθοράς, στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας.

Υπάρχει μια νοητή κόκκινη γραμμή στη φορολόγηση, που δείχνει ότι, μόλις την περάσουμε - κι εμείς την περάσαμε προ πολλού -, τα έσοδα παύουν να αυξάνονται και μειώνονται.

Η πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να καταστεί απλό, σταθερό, δίκαιο, αποτελεσματικό και να προάγει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της φορολογικής αρχής με τους φορολογουμένους .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!