Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΕ-ΔΟΥ : Ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Αικ. Σαββαΐδου

ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2 - 10562 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36 22 707
FAX 210 36 38 782
www.poedoy.gr
email: poedoy@poedoy.gr

Αθήνα 23.9.2015

Αρ. Πρωτ.: 816

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ –ΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΓΔΕ κ. ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ.

Την Τρίτη 22.9.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΕ – ΔΟΥ με την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Αικ. Σαββαϊδου στην οποία τέθηκαν υπόψη οι θέσεις της

Ομοσπονδίας σχετικά με :

Α. Την διάλυση του ΣΔΟΕ και την μετακίνηση των 500 υπαλλήλων στην ΓΓΔΕ. Δηλώθηκε η αντίθεση της ΠΟΕ –ΔΟΥ στην επιχειρούμενη διάσπαση του κλάδου και γνωστοποιήσαμε την συνεδριακή μας απόφαση για ενιαίο ΣΔΟΕ – ΓΓΔΕ – Κτηματικές.

Ζητήσαμε μια διεύθυνση προσωπικού χωρίς διαχωρισμούς των υπαλλήλων και εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας στα εξής θέματα :

 • Με τι κριτήρια θα γίνει η μεταφορά του προσωπικού και των υποθέσεων;
 • Ποιες θα είναι οι δομές των υπηρεσιών στην ΓΓΔΕ που θα υποδεχθούν τους 500 υπαλλήλους;
 • Γιατί οι εκθέσεις του ΣΔΟΕ ξαναέγιναν «Δελτία Πληροφοριών»;

Β. Την δημιουργία «αυτόνομου φορέα εσόδων» σύμφωνα με τον Ν. 4336/14.8.2015 (ανεξάρτητη ΓΓΔΕ).

Επιδόθηκε απόσπασμα των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της 5.6.2015 με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΠΟΕ – ΔΟΥ για ανεξάρτητη ΓΓΔΕ ως εξής :

1. Διατήρηση της υφιστάμενης μορφής στο εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων (μη άρση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας) – μονιμότητα - πλήρη εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώματα.

2. Κατοχύρωση όλων των οργανικών θέσεων, με υπαγωγή τους υπό το Υπουργείο Οικονομικών, και άμεση κάλυψη των οργανικών και πραγματικών κενών, με προϋπόθεση την αλλαγή του ΠΔ 111/2014, με σοβαρή κατανομή όλων των οργανικών θέσεων.

3. Εξομοίωση των αποδοχών της σειράς 1Κ/2013 ΑΣΕΠ αλλά και κάθε νεοεισερχόμενου υπαλλήλου με τις αποδοχές των παλαιότερων (υπερβάλλουσα).

4. Διασφάλιση των υφιστάμενων αποδοχών μας με την προϋπόθεση τη θέσπιση ειδικού μισθολογίου με την έναρξη λειτουργίας της νέας αρχής.

5. Ενοποίηση της υπάρχουσας ΓΓΔΕ με ΣΔΟΕ και Δημόσια Περιουσία.

6. Νέοι διορισμοί ΜΟΝΟ μέσω ΑΣΕΠ (όχι σε ελαστικές μορφές εργασίας, μόνιμη σταθερή εργασία πλήρους ωραρίου, όχι σε θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ).

7. Καταβολή πραγματικών εξόδων κίνησης, όπως και πραγματικών υπερωριών, όπου αυτές διενεργούνται.

8. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη σύνδεση απόδοσης – μισθού, η οποία θα οδηγήσει στην «άγρια» εντατικοποίηση της εργασίας και στη σύνθλιψη των εργασιακών συνθηκών.

9. Υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα, με διάφανα αξιοκρατικά κριτήρια.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ

1. Περιορισμός των αρμοδιοτήτων της ΓΓΔΕ αποκλειστικά στο εκτελεστικό κομμάτι της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Η δυνατότητα της ΓΓΔΕ για έκδοση ΠΟΛ, εγκυκλίων και διαταγών να μη υπεισέρχεται σε ερμηνεία της νομοθεσίας.

2. Ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας που να επιτρέπουν τον έλεγχο της διοίκησης της ΓΓΔΕ ως προς τις πράξεις της ή τις παραλείψεις της, τόσο με εξωτερικές (π.χ. επιτροπή της Βουλής) όσο και με εσωτερικές διαδικασίες. Με βάση τις παραπάνω διαδικασίες να υπάρχει η δυνατότητα παύσης της υφιστάμενης διοίκησης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

3. Σε καμιά περίπτωση να μη απαλλάσσονται ποινικά οι συμμετέχοντες στις Διοικήσεις της ΓΓΔΕ, για αποφάσεις βλαπτικές προς τα συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους, όπως απορρέουν από το Ελληνικό Σύνταγμα.

Γ. Επίσης τέθηκε το θέμα των παραγραφών και των οδοιπορικών των ελεγκτών, όπως και οι μετακινήσεις των νέων συναδέλφων της σειράς 1Κ.

Η Γενική Γραμματέας εξέφρασε τις απόψεις της και αναφέρθηκε στα παρακάτω:

 • Ο Ν. 4336/14.8.2015 αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικής διαπραγμάτευσης της απελθούσας Κυβέρνησης με τους δανειστές.
 • Η επιλογή του προσωπικού που θα μετακινηθεί θα γίνει με κάποια κριτήρια όπως π.χ. για τους ελεγκτές ανάλογα με τις υποθέσεις που έχουν χρεωθεί. Έτσι όσοι ελεγκτές είναι χρεωμένοι με τις λίστες θα πάνε στο ΚΕΦΟΜΕΠ, ανεξάρτητα από τη δική τους βούληση ή εκδήλωση επιθυμίας.
 • Υποθέσεις προσαύξησης περιουσίας με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα θα πάνε στο ΚΕΦΟΜΕΠ.Όταν κάποιος ελεγκτής επιθυμεί να πάει σε άλλη υπηρεσία αυτό θα γίνει αφού παραδώσει όσες υποθέσεις έχει χρεωθεί. Για τους Διοικητικούς Υπαλλήλους υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για να πάνε εκεί που επιθυμούν.
 • Η άποψή της ήταν η επιτροπή να καθορίζει μόνο τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων και με βάση αυτά η επιλογή να γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.
 • Τα Περιφερειακά ΣΔΟΕ σαν δομές θα παραμείνουν ως έχουν μεταφερόμενα στην ΓΓΔΕ .
 • Από τους 500 υπαλλήλους οι 263 υπηρετούν στα Περιφερειακά ΣΔΟΕ, 100 ελεγκτές θα πάνε στο ΚΕΦΟΜΕΠ και οι υπόλοιποι θα πάνε στην ΥΕΔΔΕ όχι στις ΔΟΥ.
 • Σε κάθε περίπτωση δήλωσε ότι ιδεατό για αυτήν και δική της επιθυμία, θα ήταν η μεταφορά αυτούσιου του ΣΔΟΕ και του προσωπικού στη ΓΓΔΕ.
 • Οι 3.500 υποθέσεις που θα μεταφερθούν στη ΓΓΔΕ, θα αφορούν τις διάφορες λίστες και την προσαύξηση περιουσίας. Θα ακολουθήσουν και άλλες όσες αποφασίσει η επιτροπή και κάποιες θα αντιμετωπισθούν με νομοθετική ρύθμιση. Για τις παραγραφές θα δοθεί παράταση για κάποιες υποθέσεις και για τις υπόλοιπες θα γίνει αξιολόγηση με κάποια κριτήρια εισπραξιμότητας χωρίς να έχει νομική ευθύνη ο ελεγκτής για την παραγραφή.
 • Ως προς το θέμα του σχεδιαζόμενου ανεξάρτητου φορέα εσόδων δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί από κανέναν θέμα απώλειας της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας των υπαλλήλων και η αναφορά στον νόμο για «ευελιξία των ανθρώπινων πόρων», στόχο έχει την άμεση εξεύρεση λύσεων. Όταν π.χ. χρειάζεται να προσληφθούν ελεγκτές και η επιλογή μέσω ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα, να υπάρχει δυνατότητα συντόμευσης της διαδικασίας.
 • Η θέση της είναι να προβλέπεται ειδικό μισθολόγιο και πέραν των υφιστάμενων αποδοχών μας, όμως γι αυτό απαιτείται πολιτική απόφαση από τους αρμόδιους υπουργούς.
 • Τέλος για τους συναδέλφους της σειράς 1Κ δήλωσε ότι θα συνεχισθεί η διαδικασία ικανοποίησης των αιτήσεων μετάβασης στον τόπο συμφερόντων .

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι επόμενοι μήνες προμηνύονται δύσκολοι για το μέλλον του κλάδου. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα δώσουμε την μάχη και την απάντηση, σε αυτούς που συνεχίζουν τα μνημονιακά πειράματα στις πλάτες των εργαζομένων.

Δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Θα προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματά μας, με ενότητα και αγώνα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΤΣΟΚΙΟΖΟΓΛΟΥ-ΠΟΥΛΑΚΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!