Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Αικατερίνη Σαββαΐδου Προτάσεις απλούστευσης φορολογικών κανόνων και μείωσης του κόστους συμμόρφωσης για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 109ο Newsletter της 18.9.2023 με παρουσιάσεις της Κατερίνας Σαββαΐδου Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κατόχου της Έδρας Jean Monnet και τ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα βασικό πακέτο πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης για μεγάλες, διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σημερινή πρόταση, που ονομάζεται «Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”, “BEFIT”), θα διευκολύνει τη ζωή τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογικών αρχών εισάγοντας ένα νέο, ενιαίο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών. Αυτό θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης για μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και θα διευκολύνει τις εθνικές φορολογικές αρχές να προσδιορίσουν ποιοι φόροι οφείλονται σωστά. Οι νέοι, απλούστεροι κανόνες θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ έως και 65%.

Η ουσία του συγκεκριμένου πλαισίου είναι ότι:

 Οι εταιρείες που είναι μέλη του ίδιου ομίλου θα υπολογίζουν τη φορολογική τους βάση σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο κανόνων.

Οι φορολογικές βάσεις όλων των μελών του ομίλου θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία φορολογική βάση. Κάθε μέλος της ομάδας του Πλαισίου για τη φορολογία εισοδήματος θα έχει ένα ποσοστό της συνολικής φορολογικής βάσης που υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των φορολογητέων αποτελεσμάτων των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

Η αντιμετώπιση 27 διαφορετικών εθνικών φορολογικών συστημάτων, το καθένα με τους συγκεκριμένους κανόνες του, καθιστά δαπανηρή για τις εταιρείες τη φορολογική συμμόρφωση. Αυτό αποθαρρύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, θέτοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με εταιρείες σε άλλα μέρη του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η πρόταση βασίζεται στη διεθνή φορολογική συμφωνία του ΟΟΣΑ/G20 για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, και στην οδηγία του δεύτερου πυλώνα που εγκρίθηκε στα τέλη του 2022. Αντικαθιστά την Κοινή Εταιρική Φορολογική Βάση (“CCTB”) όσο και την Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική Βάση για τις Επιχειρήσεις (“CCCTB”) προτάσεις, οι οποίες αποσύρονται. Οι νέοι κανόνες θα είναι υποχρεωτικοί για ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με ετήσια συνολικά έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και όπου η τελική μητρική οντότητα κατέχει τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί των κερδών.

Οι κανόνες θα είναι προαιρετικοί για μικρότερους ομίλους, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν εφόσον συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜμΕ.

Μεταφορά κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (“transfer pricing”)

Η σημερινή δέσμη περιλαμβάνει επίσης μια πρόταση με στόχο την εναρμόνιση των κανόνων για τη μεταφορά κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (“transfer pricing”) εντός της ΕΕ και τη διασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης εν γένει σχετικά με την τελευταία.

Η πρόταση θα αυξήσει τη φορολογική βεβαιότητα και θα μετριάσει τον κίνδυνο δικαστικών διαφορών και διπλής φορολόγησης. Η οδηγία θα μειώσει επίσης περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τη μεταφορά κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (“transfer pricing”) για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Επόμενα βήματα:

Μόλις εγκριθούν από το Συμβούλιο, οι προτάσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2028 (αναφορικά με το Πλαίσιο BEFIT) και από την 1η Ιανουαρίου 2026 (αναφορικά με την πρόταση για τη μεταφορά κερδών κατά τις ενδοομιλικές συναλλαγές (“transfer pricing”)).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!