ΦΠΑ

ΠΟΛ.1031/23-1-2015 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ «Έμμεσης Φορολογίας»
ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ «ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ»
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αιμ. Κατρινάκη, Χρ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210- 3645848
Fax: 210- 3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 23/01/2015
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ.1031

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2015. 

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της 2006/112/ΕΚ οδηγίας ΦΠΑ), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2014/C 396/06, έκδοση στις 11.11.2014) και ισχύει για το έτος 2015. 

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος. 

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού, άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ΠΟΛ. 1193/2002 (ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) και η σχετική εγκύκλιος Δ. 47/24/2007. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να υποβάλλουν κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Τμήμα Α «ΦΠΑ» της Υποδ/νσης Β΄ «Έμμεση Φορολογία» της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής & Νομοθεσίας. 

Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρεται και η τελευταία τιμή που επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους. 

Συνημμένα: δεκατέσσερα (14) φύλλα  

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων  
Αικατερίνη Σαββαΐδου

Παρατίθεται ακολούθως, ο κατάλογος, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2014/C 396/06, έκδοση στις 11.11.2014).

ΧΩΡΑ ΚΟΠΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 1/16 GUINEA
1/8 GUINEA
1/4 GUINEA
1/2 GUINEA
1 GUINEA
2 GUINEAS
5 GUINEAS
2 POUNDS
5 POUNDS
1/16 SOVEREIGN
1/8 SOVEREIGN
1/4 SOVEREIGN
1/2 SOVEREIGN
SOVEREIGN
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 20 EURO
50 EURO
1 SCUDO
2 SCUDI
5 SCUDI
10 SCUDI
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 400 BIRR
600 BIRR
10 (DOLLARS)
20 (DOLLARS)
50 (DOLLARS)
100 (DOLLARS)
200 (DOLLARS)
ΑΪΤΗ 20 GOURDES
50 GOURDES
100 GOURDES
200 GOURDES
500 GOURDES
1 000 GOURDES
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΑΛΒΑΝΙΑ 20 LEKE
50 LEKE
100 LEKE
200 LEKE
500 LEKE
10 FRANGA
20 FRANGA
50 FRANGA
100 FRANGA
ΑΛΝΤΕΡΝΕΫ 5 POUNDS
25 POUNDS
1 000 POUNDS
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
100 DOLLARS
ΑΝΔΟΡΑ 5 CENTIMES
1 DINER
5 DINERS
20 DINERS
50 DINERS
100 DINERS
250 DINERS
1 SOVEREIGN
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 ARGENTINO
5 PESOS
25 PESOS
50 PESOS
ΑΡΜΕΝΙΑ 100 DRAM
10 000 DRAM
25 000 DRAM
50 000 DRAM
ΑΡΟΥΜΠΑ 10 FLORIN
25 FLORIN
50 FLORIN
100 FLORIN
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5 DOLLARS
15 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
1 000 DOLLARS
2 500 DOLLARS
3 000 DOLLARS
10 000 DOLLARS
1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)
1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
ΑΥΣΤΡΙΑ 10 CORONA (= 10 KRONEN)
20 CORONA (= 20 KRONEN)
100 CORONA (= 100 KRONEN)
(1 DUCAT)
(4 DUCATS)
10 EURO
25 EURO
50 EURO
100 EURO
4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)
8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)
25 SCHILLING
100 SCHILLING
200 SCHILLING
200 SCHILLING/10 EURO
500 SCHILLING
1 000 SCHILLING
2 000 SCHILLING
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (20 AFGHANI)
10 000 AFGHANI
(1/2 AMANI)
(1 AMANI)
(2 AMANI)
(4 GRAMS)
(8 GRAMS)
1 TILLA
2 TILLAS
ΒΑΤΙΚΑΝΟ 20 EURO
50 EURO
10 LIRE GOLD
20 LIRE
100 LIRE GOLD
ΒΕΛΓΙΟ 10 ECU
25 ECU
50 ECU
100 ECU
25 EURO
50 EURO
100 EURO
5 000 FRANCS
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (10 BOLIVARES)
(20 BOLIVARES)
(100 BOLIVARES)
1 000 BOLIVARES
3 000 BOLIVARES
5 000 BOLIVARES
10 000 BOLIVARES
5 VENEZOLANOS
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
30 DOLLARS
50 DOLLARS
60 DOLLARS
100 DOLLARS
180 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΒΟΛΙΒΙΑ 4 000 PESOS BOLIVIANOS
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (1 LEV)
(5 LEVA)
(10 LEVA)
(20 LEVA)
(100 LEVA)
(125 LEVA)
(1 000 LEVA)
(10 000 LEVA)
(20 000 LEVA)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 300 CRUZEIROS
(4 000 REIS)
(5 000 REIS)
(6 400 REIS)
(10 000 REIS)
(20 000 REIS)
20 REAIS
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 20 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΓΑΛΛΙΑ 1/4 EURO
10 EURO
20 EURO
50 EURO
100 EURO
200 EURO
250 EURO
500 EURO
1 000 EURO
1 000 EURO
5 FRANCS
10 FRANCS
20 FRANCS
40 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
500 FRANCS
655,97 FRANCS
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 DM
100 EURO
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 1/25 CROWN
1/10 CROWN
1/5 CROWN
1/2 CROWN
1 CROWN
2 CROWNS
50 PENCE
1 POUND
5 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
1/25 ROYAL
1/10 ROYAL
1/5 ROYAL
1/2 ROYAL
1 ROYAL
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 20 DINARA
100 DINARA
200 DINARA
500 DINARA
1 000 DINARA
1 500 DINARA
2 000 DINARA
2 500 DINARA
5 000 DINARA
1 DUCAT
4 DUCATS
ΓΚΑΜΠΙΑ 200 DALASIS
500 DALASIS
1 000 DALASIS
ΓΚΑΜΠΟΝ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
1 000 FRANCS
3 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
20 000 FRANCS
ΓΚΕΡΝΖΙ 1 POUND
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 5 QUETZALES
10 QUETZALES
20 QUETZALES
ΓΟΥΙΝΕΑ 1 000 FRANCS
2 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
ΔΑΝΙΑ 10 KRONER
20 KRONER
1 000 KRONER
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
250 PESOS
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ 50 TALA
100 TALA
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 25 COLONES
50 COLONES
100 COLONES
200 COLONES
250 COLONES
ΕΛΒΕΤΙΑ 10 FRANCS
20 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΖΑΪΡ 100 ZAIRES
ΖΑΜΠΙΑ 250 KWACHA
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (500 DIRHAMS)
(750 DIRHAMS)
(1 000 DIRHAMS)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1/3 GUINEA)
(1/2 GUINEA)
50 PENCE
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
QUARTER SOVEREIGN
(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)
(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)
(2 SOVEREIGNS)
(5 SOVEREIGNS)
ΗΠΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)
50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)
ΙΝΔΙΑ 1 MOHUR
15 RUPEES
1 SOVEREIGN
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2 000 RUPIAH
5 000 RUPIAH
10 000 RUPIAH
20 000 RUPIAH
25 000 RUPIAH
100 000 RUPIAH
200 000 RUPIAH
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2 DINARS
5 DINARS
10 DINARS
25 DINARS
50 DINARS
60 DINARS
ΙΡΑΚ (5 DINARS)
(50 DINARS)
(100 DINARS)
ΙΡΑΝ (1/2 AZADI)
(1 AZADI)
(1/4 PAHLAVI)
(1/2 PAHLAVI)
(1 PAHLAVI)
(2 1/2 PAHLAVI)
(5 PAHLAVI)
(10 PAHLAVI)
50 POUND
500 RIALS
750 RIALS
1 000 RIALS
2 000 RIALS
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ 250 PESETAS
500 PESETAS
750 PESETAS
1 000 PESETAS
5 000 PESETAS
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1 CONDOR
10 SUCRES
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 500 KRONUR
10 000 KRONUR
ΙΣΠΑΝΙΑ 2 (ESCUDOS)
10 (ESCUDOS)
20 EURO
100 EURO
200 EURO
400 EURO
10 PESETAS
20 PESETAS
25 PESETAS
5 000 PESETAS
10 000 PESETAS
20 000 PESETAS
40 000 PESETAS
80 000 PESETAS
100 (REALES)
ΙΣΡΑΗΛ 20 LIROT
50 LIROT
100 LIROT
200 LIROT
500 LIROT
1 000 LIROT
5 000 LIROT
5 NEW SHEQALIM
10 NEW SHEQALIM
20 NEW SHEQALIM
5 SHEQALIM
10 SHEQALIM
500 SHEQEL
ΙΤΑΛΙΑ 20 EURO
50 EURO
5 LIRE
10 LIRE
20 LIRE
40 LIRE
80 LIRE
100 LIRE
ΚΑΝΑΔΑΣ 1 DOLLAR
2 DOLLARS
5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
175 DOLLARS
200 DOLLARS
350 DOLLARS
1 SOVEREIGN
ΚΑΤΑΝΓΚΑ 5 FRANCS
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (2 DUKAAT)
10 EURO
20 EURO
50 EURO
1 GULDEN
5 GULDEN
10 GULDEN
ΚΕΝΥΑ 100 SHILLINGS
250 SHILLINGS
500 SHILLINGS
ΚΙΝΑ 5/20 YUAN (1/20 oz)
10/50 YUAN (1/10 oz)
25/100 YUAN (1/4 oz)
50/200 YUAN (1/2 oz)
100/500 YUAN (1 oz)
5 (YUAN)
10 (YUAN)
20 (YUAN)
25 (YUAN)
50 (YUAN)
100 (YUAN)
150 (YUAN)
200 (YUAN)
250 (YUAN)
300 (YUAN)
400 (YUAN)
450 (YUAN)
500 (YUAN)
1 000 (YUAN)
2 000 (YUAN)
10 000 (YUAN)
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ 150 DOLLARS
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 PESO
2 PESOS
2 1/2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
300 PESOS
500 PESOS
1 000 PESOS
1 500 PESOS
2 000 PESOS
15 000 PESOS
ΚΟΝΓΚΟ 10 FRANCS
20 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5 COLONES
10 COLONES
20 COLONES
50 COLONES
100 COLONES
200 COLONES
1 500 COLONES
5 000 COLONES
25 000 COLONES
100 000 COLONES
ΚΟΥΒΑ 4 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
100 PESOS
ΚΥΠΡΟΣ 50 POUNDS
ΛΕΣΟΘΟ 1 LOTI
2 MALOTI
4 MALOTI
10 MALOTI
20 MALOTI
50 MALOTI
100 MALOTI
250 MALOTI
500 MALOTI
ΛΕΤΟΝΙΑ 1 LATS («Ak, svētā Lestene!»)
1 LATS («Jūgendstils Rīgā»)
1 LATS («Zelta ābele»)
5 LATI («Pieclatnieks»)
10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria»)
10 LATU («Zelta vēsture»)
20 LATU («Latvijas monēta»)
100 LATU
ΛΙΒΕΡΙΑ 12 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
30 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
2 500 DOLLARS
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 10 LITŲ
50 LITŲ
100 LITŲ
500 LITŲ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5 EURO
10 EURO
20 EURO
175 Euro Cent
20 FRANCS
ΜΑΚΑΟ 250 PATACAS
500 PATACAS
1 000 PATACAS
10 000 PATACAS
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 100 RINGGIT
200 RINGGIT
250 RINGGIT
500 RINGGIT
ΜΑΛΑΟΥΙ 250 KWACHA
ΜΑΛΙ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΜΑΛΤΑ 15 EURO
50 EURO
5 (LIRI)
10 (LIRI)
20 (LIRI)
25 (LIRI)
50 (LIRI)
100 (LIRI)
LM 25
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 100 RUPEES
200 RUPEES
250 RUPEES
500 RUPEES
1 000 RUPEES
ΜΕΞΙΚΟ 1/20 ONZA
1/10 ONZA
1/4 ONZA
1/2 ONZA
1 ONZA
2 PESOS
2 1/2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
250 PESOS
500 PESOS
1 000 PESOS
2 000 PESOS
ΜΟΓΓΟΛΙΑ 750 (TUGRIK)
1 000 (TUGRIK)
ΜΟΝΑΚΟ 10 EURO
20 EURO
100 EURO
20 FRANCS
100 FRANCS
200 FRANCS
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
2 500 DOLLARS
ΜΠΕΛΙΖΕ 25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΜΠΙΑΦΡΑ 1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 5 PULA
150 PULA
10 THEBE
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΜΠΟΥΤΑΝ 1 SERTUM
2 SERTUMS
5 SERTUMS
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
150 DOLLARS
1,56 grammes/1/20 ounce
3,11 grammes/1/10 ounce
7,77 grammes/1/4 ounce
15,56 grammes/1/2 ounce
ΝΕΠΑΛ 1 ASARPHI
1 000 RUPEES
ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ 25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
200 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ 100 CROWNS
ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ 1/20 ANGEL
1/10 ANGEL
1/4 ANGEL
1/2 ANGEL
1 ANGEL
5 ANGEL
10 ANGEL
15 ANGEL
20 ANGEL
1/25 CROWN
1/10 CROWN
1/5 CROWN
1/2 CROWN
1 CROWN
50 PENCE
1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
50 POUNDS
(1/2 SOVEREIGN)
(1 SOVEREIGN)
(2 SOVEREIGNS)
(5 SOVEREIGNS)
ΝΙΓΗΡΑΣ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 50 CORDOBAS
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 20 KRONER
1 500 KRONER
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1/10 KRUGERRAND
1/4 KRUGERRAND
1/2 KRUGERRAND
1 KRUGERRAND
1/10 oz NATURA
1/4 oz NATURA
1/2 oz NATURA
1 oz NATURA
1/2 POND
1 POND
1/10 PROTEA
1 PROTEA
1 RAND
2 RAND
5 RAND
25 RAND
1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)
1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 2 500 WON
20 000 WON
25 000 WON
30 000 WON
50 000 WON
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 5 GULDEN
10 GULDEN
50 GULDEN
100 GULDEN
300 GULDEN
ΟΜΑΝ 25 BAISA
50 BAISA
100 BAISA
1/4 OMANI RIAL
1/2 OMANI RIAL
OMANI RIAL
5 OMANI RIALS
10 OMANI RIALS
15 OMANI RIALS
20 OMANI RIALS
25 OMANI RIALS
75 OMANI RIALS
ΟΝΔΟΥΡΑ 200 LEMPIRAS
500 LEMPIRAS
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 DUKAT
4 FORINT = 10 FRANCS
8 FORINT = 20 FRANCS
50 FORINT
100 FORINT
200 FORINT
500 FORINT
1 000 FORINT
5 000 FORINT
10 000 FORINT
20 000 FORINT
50 000 FORINT
100 000 FORINT
500 000 FORINT
10 KORONA
20 KORONA
100 KORONA
ΟΥΓΚΑΝΤΑ 50 SHILLINGS
100 SHILLINGS
500 SHILLINGS
1 000 SHILLINGS
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 5 000 NUEVO PESOS
20 000 NUEVO PESOS
5 PESOS
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 3 000 RUPEES
ΠΑΝΑΜΑΣ 100 BALBOAS
500 BALBOAS
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 100 KINA
ΠΕΡΟΥ 1/5 LIBRA
1/2 LIBRA
1 LIBRA
5 SOLES
10 SOLES
20 SOLES
50 SOLES
100 SOLES
ΠΟΛΩΝΙΑ 30 ZŁOTYCH
50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)
50 ZŁOTYCH
100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)
100 ZŁOTYCH
(εξαίρεση: 100 ZŁOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011»)
200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)
200 ZŁOTYCH
500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)
500 ZŁOTYCH
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 ESCUDO
100 ESCUDOS
200 ESCUDOS
500 ESCUDOS
5 EURO
8 EURO
10 000 REIS
ΡΟΔΕΣΙΑ 1 POUND
5 POUNDS
10 SHILLINGS
ΡΟΥΑΝΤΑ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 12 1/2 LEI
20 LEI
25 LEI
50 LEI
100 LEI
500 LEI
1 000 LEI
2 000 LEI
5 000 LEI
ΡΩΣΙΑ 1 (CHERVONET)
50 (ROUBLES)
100 (ROUBLES)
200 (ROUBLES)
1 000 (ROUBLES)
10 000 (ROUBLES)
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)
ΣΕΝΕΓΑΛΗ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
250 FRANCS
500 FRANCS
1 000 FRANCS
2 500 FRANCS
ΣΕΡΒΙΑ 10 DINARA
20 DINARA
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 1 000 RUPEES
1 500 RUPEES
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
2 500 DOLLARS
1/4 GOLDE
1/2 GOLDE
1 GOLDE
5 GOLDE
10 GOLDE
1 LEONE
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 DOLLAR
2 DOLLARS
5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 100 EURO
5 000 KORUN (5 000 SKK)
10 000 KORUN (10 000 SKK)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 100 EURO
5 000 TOLARS
20 000 TOLARS
25 000 TOLARS
ΣΟΜΑΛΙΑ 20 SHILLINGS
50 SHILLINGS
100 SHILLINGS
200 SHILLINGS
500 SHILLINGS
1 500 SHILLINGS
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 2 EMALANGENI
5 EMALANGENI
10 EMALANGENI
20 EMALANGENI
25 EMALANGENI
50 EMALANGENI
100 EMALANGENI
250 EMALANGENI
1 LILANGENI
ΣΟΥΔΑΝ 25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
ΣΟΥΗΔΙΑ 5 KRONOR
10 KRONOR
20 KRONOR
1 000 KRONOR
2 000 KRONOR
ΣΟΥΡΙΝΑΜ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 GULDEN
ΣΥΡΙΑ (1/2 POUND)
(1 POUND)
ΤΑΪΛΑΝΔΗ (150 BAHT)
(300 BAHT)
(400 BAHT)
(600 BAHT)
(800 BAHT)
(1 500 BAHT)
(2 500 BAHT)
(3 000 BAHT)
(4 000 BAHT)
(5 000 BAHT)
(6 000 BAHT)
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 500 SHILINGI
2 000 SHILINGI
ΤΖΑΜΑΪΚΑ 100 DOLLARS
250 DOLLARS
ΤΖΕΡΖΙ 1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
20 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
1 SOVEREIGN
ΤΟΝΓΚΑ 1/2 HAU
1 HAU
5 HAU
1/4 KOULA
1/2 KOULA
1 KOULA
ΤΟΥΒΑΛΟΥ 50 DOLLARS
ΤΟΥΡΚΙΑ (25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)
(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)
(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)
(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)
(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)
1/2 LIRA
1 LIRA
500 LIRA
1 000 LIRA
10 000 LIRA
50 000 LIRA
100 000 LIRA
200 000 LIRA
1 000 000 LIRA
60 000 000 LIRA
ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑ 1/16 GUINEA
1/8 GUINEA
1/4 GUINEA
1/2 GUINEA
1 GUINEA
2 GUINEAS
5 GUINEAS
2 POUNDS
5 POUNDS
1/16 SOVEREIGN
1/8 SOVEREIGN
QUARTER SOVEREIGN
HALF SOVEREIGN
SOVEREIGN
ΤΣΑΝΤ 3 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
20 000 FRANCS
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 000 KORUN (1 000 CZK)
2 000 KORUN (2 000 CZK)
2 500 KORUN (2 500 CZK)
5 000 KORUN (5 000 CZK)
10 000 KORUN (10 000 CZK)
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 DUKÁT
2 DUKÁT
5 DUKÁT
10 DUKÁT
ΤΥΝΗΣΙΑ 2 DINARS
5 DINARS
10 DINARS
20 DINARS
40 DINARS
75 DINARS
10 FRANCS
20 FRANCS
100 FRANCS
5 PIASTRES
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1 000 PISO
1 500 PISO
5 000 PISO
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 100 EURO
1 000 MARKKAA
2 000 MARKKAA
ΦΙΤΖΙ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΧΙΛΗ 2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
500 PESOS
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 1 000 DOLLARS
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!