Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12 Α 1083591 ΕΞ 30-05-2014 Διευκρινήσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα 
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 
FAX : 210 3375001 

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: ως Π.Δ. 

ΚΟΙΝ.: Δ.Ο.Υ. Κορωπίου 

Βασ. Κωνσταντίνου 156 19400 Κορωπί 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο» 

Απαντώντας σε ερωτήματα, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα, σας πληροφορούμε ότι: 

1.Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152), για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. 

2.Επίσης με την παράγραφο στ' του άρθρου 24 του ΚΦΕ, εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α'22) για ασφαλίσεις ζωής. 

3.Η Υπηρεσία μας ερωτάται σε ποιους κωδικούς του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα είναι σωστό να καταχωρηθούν τα εφάπαξ παροχής ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί σε ασφαλισμένους με ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία. 

4.Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν σε ασφαλιζόμενο με ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο εφάπαξ παροχής καταβάλλεται ποσό που προκύπτει από επιστροφή κεφαλαίου προερχόμενο από κρατήσεις που είχαν γίνει στη μισθοδοσία και οι οποίες δεν εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (αρθ. 47 ν. 2238/1994) (αλλά φορολογήθηκαν στο εκάστοτε έτος), τότε το ποσό αυτό δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω το ποσό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται, και επομένως δεν αναγράφεται καθόλου στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1). 

5. Αντίθετα το ποσό που προκύπτει από υπεραπόδοση (προϊόν υπεραπόδοσης) των μαθηματικών αποθεμάτων είναι εισόδημα που προκύπτει από κινητές αξίες και αναγράφεται στον κωδικό 659 του έντυπου Ε1. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!