Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή αναζήτησης Α.Φ.Μ./στοιχείων επιτηδευματιών του Forin.gr

Σε συνέχεια του επανασχεδιασμού της υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (public)», η δημοφιλής εφαρμογή του Forin.gr για την αναζήτηση Α.Φ.Μ. και επιβεβαίωση στοιχείων νομικών προσώπων αναβαθμίστηκε.

Στην νέα έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας δίνεται ως είσοδος ο ΑΦΜ του νομικού προσώπου, νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και επιστρέφονται ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αριθμός Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο / Επωνυμία μη φυσικού προσώπου
 • Κωδικός αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ονομασία αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Διακριτικός Τίτλος
 • Ενεργό / Απενεργοποιημένο ΑΦΜ (Περιγραφή)
 • Φυσικό / μη Φυσικό Πρόσωπο (Περιγραφή)
 • Με επιχειρηματική δραστηριότητα/ Με επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν
 • Δ/νση Έδρας κ ΤΚ
 • Κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσες δραστηριότητες (ΚΑΔ, Περιγραφή, Είδος Δραστηριότητας, Περιγραφή Είδους Δραστηριότητας)
 • Ημερομηνία Έναρξης
 • Ημερομηνία Διακοπής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή του Forin.gr εδώ.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τελική εφαρμογή του Forin.gr, η οποία δημιουργήθηκε βάσει των όρων της διαδικτυακής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει:

α) να είστε πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet και

β) να υποβάλετε αίτηση στο TAXISNET για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας (https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg) με την απόκτηση ειδικών κωδικών πρόσβασης (Κωδικός εισόδου, Συνθηματικό χρήστη) για αυτή την υπηρεσία.

Προϋπόθεση είναι η αποδοχή των όρων της ορθής χρήσης της υπηρεσίας, όπως έχει ειδικά εκπονηθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ. και επικαιροποιείται κάθε φορά (link).

Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση των ειδικών κωδικών πρόσβασης για τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας, έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ.

γ) Να είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Forin.gr (εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Forin.gr, απαιτείται η δωρεάν εγγραφή σας εδώ) και να καταχωρήσετε τον κωδικό εισόδου και το συνθηματικό χρήστη στο προφίλ σας στο Forin.gr εδώ. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην ακόλουθη εικόνα, εισάγετε στο πρώτο πεδίο τον κωδικό πρόσβασής σας στο Forin.gr και στα δύο επόμενα πεδία τον κωδικό εισόδου και το συνθηματικό χρήστη για την διαδικτυακή υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.

Σημειώνεται ότι, για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα του Taxis θα κωδικοποιηθούν με τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο Forin.gr. Ο κωδικός αυτός είναι κρυπτογραφημένος στο Forin.gr και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του. Αν χάσετε τον κωδικό σας ή χρειαστεί να τον αλλάξετε για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανα τους κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναζητήσεις που πραγματοποιείτε, μέσω της εφαρμογής του Forin.gr, καταχωρούνται ως αναζητήσεις του πιστοποιημένου χρήστη στο TAXISNET. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ., "ο μηνιαίος αριθμός αναζητήσεων είναι περιορισμένος για κάθε πιστοποιημένο χρήστη, ανάλογα με το εάν είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο . Για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός αναζητήσεων ορίζεται σε χίλια (1.000) ανά μήνα, για τα μη φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανά μήνα και ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των Ανωνύμων Εταιρειών ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανά μήνα. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία για κάποιο φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο η αύξηση του αριθμού αναζητήσεων λόγω π.χ. του όγκου ή του ποσού των συναλλαγών, δύναται να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στο Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και θα του χορηγείται η δυνατότητα αύξησης των μηνιαίων αριθμών αναζητήσεων μετά από κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων".

Επισημαίνεται, τέλος, ότι όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISNET έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν μέσω της ειδικής οθόνης των «Ειδοποιήσεων»  για τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναζητήσει τα στοιχεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Εβα
12/07/2022 11:24:32

Πός να βρω το ΑΦΜ μου

Σπύρος
31/12/2020 00:21:34

Πως να βρω το αφμ μου

Σπύρος
31/12/2020 00:21:31

Πως να βρω το αφμ μου