Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Α 1043306 ΕΞ 5-3-2014 Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού - Εφαρμογή της ΠΟΛ 1083/2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4  
Ταχ. Κώδικας 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες Σ. Καραχάλιου
Τηλέφωνο 210 - 3647202-5 
Fax 210 - 3645413
E-Mail dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 5.3.2014
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1043306 ΕΞ 2014
Πρωτ. Εισερχ.
ΠΡΟΣ:

Θέμα: «Μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου και πώλησή του σε τρίτο πρόσωπο πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού - Εφαρμογή της ΠΟΛ 1083/2008»

Σχετ.:

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με το ανωτέρω σχετικό ζητάτε διευκρίνιση εάν στην περίπτωση πώλησης αυτοκινήτων από εταιρίες μακροχρόνιας μίσθωσης σε τρίτο πρόσωπο (εκτός του μισθωτή), εφαρμόζονται οι προβλέψεις της εγκυκλίου ΠΟΛ 1083/2008, όσον αφορά τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ που εισπράχθηκε από τα μισθώματα κατά το χρόνο του διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.3.α.αα του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

2. Με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι στην περίπτωση που το αυτοκίνητο παραδίδεται στον μισθωτή πριν την λήξη της πενταετούς περιόδου και διενεργείται διακανονισμός της έκπτωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33.3.α.αα. του Κώδικα ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη πέραν του ΦΠΑ της αξίας πώλησης και ο ΦΠΑ των μισθωμάτων που έχουν καταβληθεί από τον μισθωτή έως την στιγμή της παράδοσης.

3. Με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιας μίσθωσης παραχωρείται έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος και παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα αγοράς του κατά την λήξη της σύμβασης.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1083/2008, όπως αυτή διευκρινίσθηκε στη συνέχεια με το έγγραφό μας Δ14Α 1102502/9.7.2012, αναγνωρίστηκε, λόγω της ιδιομορφίας των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και μακροχρόνιας μίσθωσης, η ανάγκη συνυπολογισμού του ΦΠΑ που εισπράχθηκε κατά την περίοδο της μίσθωσης, ώστε να μην υποχρεούνται οι επιχειρήσεις στην καταβολή αδικαιολόγητου ΦΠΑ κατά το χρόνο της παράδοσης.

Η λογική αυτή δεν διαφοροποιείται, ανάλογα με το εάν το αυτοκίνητο πωλείται στον μισθωτή ή σε άλλο (τρίτο πρόσωπο).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η εγκύκλιος ΠΟΛ 1083/2008 εφαρμόζεται και στην περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου, που έχει χρησιμοποιηθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, σε τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33.3.α.αα, εκτός από τον ΦΠΑ που αναλογεί στην πώληση του αυτοκινήτου λαμβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί και έχει αποδοθεί για τα μισθώματα μέχρι το χρόνο πώλησης του αυτοκινήτου.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Βάσω Τάτση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!