Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1065996 ΕΞ 28-04-2014 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'  
Αθήνα 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 
Πληροφορίες:Μ. Φίλιππα   
Τηλέφωνο: 210 3375317, 318  
FAX :210 3375001 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1065996 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Μισθοδοσίας

ΘΕΜΑ: «Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)» 

Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1039/2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., οριστικής δήλωσης από ελευθέρια επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152) που παρακρατήθηκε (προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες). 

2. Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της ίδιας ΠΟΛ επισημαίνεται ότι τα αρχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και βεβαιώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις θα συνυποβάλλονται εκ νέου με τις αντίστοιχες οριστικές δηλώσεις από τους υπόχρεους υποβολής των δηλώσεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζονται για αυτές τις υποβολές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές Α.Υ.Ο. 

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και τα ΝΠΔΔ εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις και οφείλουν να εκδίδουν βεβαιώσεις αποδοχών με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
α/α Α. ΓΡΑΨΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!