Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1054974 ΕΞ 1-4-2014 Παρέχονται πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, από 1.1.2014 και εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο:210-3610030
FAX:210-3615052

Αθήνα, 1η Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1054974 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, από 1.1.2014 και εξής.

Απαντώντας στην από 14.3.2014 αίτησή σας, αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που καταχωρούν τα ημερήσια έσοδά τους, στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία, από το ημερήσιο ισοζύγιο (main courante), ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη των οικείων φορολογικών στοιχείων αξίας (εσόδων), όπως είχε γίνει δεκτό με την παράγραφο 18.1. της εγκύκλιου 3/1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 - ισχύς μέχρι 31.12.2013) και ισχύει και μετά την 1.1.2014 με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012), στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλουν οι υπόχρεοι, με βάση την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β') και ισχύει από 1.1.2014 και εξής, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται η έκταση εφαρμογής της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου α' του άρθρου 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, καθώς και οι λοιποί υπόχρεοι, υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία.

Συνεπώς, ως χρόνος αναφοράς για την εκπλήρωση της υπόψη υποχρέωσης υποβολής της κατάστασης πελατών, από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του σχετικών φορολογικών στοιχείων εσόδων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εμφανίζουν τα έσοδα τους με βάση το ημερήσιο ισοζύγιο (main courante), που τηρούν, σε χρόνο που προηγείται της έκδοσης των σχετικών φορολογικών στοιχείων αξίας (εσόδων).

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αν/τής Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!