ΦΠΑ

ΠΟΛ 1115/23-04-2014 Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1.- 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ A' & Β' 
2.-Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15) 
ΤΜΗΜΑ 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Αντώνιος Α. Σανίδάς 
Τηλέφωνο : 210 - 3645615 
Τηλεομοιότυττος: 210 - 3645413 
Ηλεκτ. Ταχ/μείο : asanidas@1992.syzefxis.gov.gr 

ΑΔΑ: ΒΙ07Η-Φ5Ρ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 23.4.2014 

ΠΟΛ: 1115 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ 

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος. 

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, τόσο από φορολογούμενους όσο και από φορολογικές και τελωνειακές αρχές άλλων κρατών - μελών αναφορικά με την επί του τιμολογίου αναγραφόμενη ένδειξη, σχετικά με το καθεστώς Φ.Π.Α. της πώλησης οχημάτων από "Έλληνα υποκείμενο στο ΦΠΑ σε κοινοτικούς πελάτες (υποκείμενους ή μη στο φόρο) και για λόγους διευκόλυνσής τους, διευκρινίζουμε τα εξής: 

1.Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης καινούργιου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου το εξής κείμενο: 
« απαλλάσσεται από ΦΠΑ - ενδοκοινοτική παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου, άρθρα 28 και 11 παρ. 4 του κωδ. ΦΠΑ ». 

Εκτός του προαναφερόμενου τυποποιημένου κειμένου αναγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ και τα κριτήρια χαρακτηρισμού του μεταφορικού μέσου ως καινούργιου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 11 του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). 

2.Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο: 
« απαλλάσσεται από ΦΠΑ, άρθρο 28 του κωδ. ΦΠΑ ». 

3. Επί μεταπώλησης μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ αναγράφεται υποχρεωτικά το εξής κείμενο : 
«καθεστώς περιθωρίου-μεταχειρισμένα αγαθά αρθ. 45 του κωδ. ΦΠΑ». 

Διευκρινίζεται ότι στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής για παραδόσεις μεταχειρισμένων οχημάτων στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ δεν αναγράφεται το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί ξεχωριστά, αλλά ο φόρος ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!