Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12Α 1063137 ΕΞ 16-4-2014 Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα ,
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 FAX : 210 3375001

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 2014
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013 »

Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3', του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 διευκρινίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

2. Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), κατά την καταβολή των αμοιβών.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρα και τα αναγραφόμενα στο έγγραφό σας, τα ποσά που καταβάλλονται από ............................... στους εργαζομένους θεωρούνται εισόδημα σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2238/1994 και η παρακράτηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 2238/1994. Επιπλέον, βάσει της ΠΟΛ 1039/3-2-2014 πρέπει να υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα καθώς και οριστική δήλωση από ελευθέρια επαγγέλματα όπως ορίζεται σ’ αυτή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α 
Α. ΓΡΑΨΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!