Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1103/09-04-2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85Α77.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
& ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Β' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 
Ταχ. Κώδικας:10 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Δ. Καρύδη 
Τηλέφωνο:210-3638389  
FAX:210-3641620  

Αθήνα, 9/4/2014 

ΠΟΛ. 1103 

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85Α77.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.» 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, τις παρακάτω διατάξεις αρμοδιότητάς μας, που περιέχονται στο ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 85Α'/7.4.2014): 

1.    Των περιπτώσεων 9 και 23 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ' του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α', με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 54 και 66 του ν. 4174/2013(ΚΦΔ), αναφορικά με την επιβολή προστίμων για τις διαδικαστικές παραβάσεις καθώς και τον περιορισμό των προστίμων για παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997

2.    Της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ' του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α', με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της περιόδου αυτής. 

3.    Της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Β2 της παραγράφου Β' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β', με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αναφορικά με την έκδοση εκκαθαρίσεων από αντιπρόσωπο για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών (φυσικών προσώπων). 

Οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα ακολουθήσει. 

Ακριβές Αντίγραφο    
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!