Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12 Α1061570ΕΞ 10-04-2014 Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ 
Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Πληροφορίες : Θαν. Σαφαρής 
Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 210 3375314 
ΦΑΞ:210 3375001 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 

Αρ.πρωτ.: Δ12 Α 1061570 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥ 

ΚΟΙΝ: Τον κ. Μαρκόπουλο Άγγελο
Παραδείσιων 9
12136 Περιστέρι 

ΘΕΜΑ: Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους. 

Σχετικο: το υπ άριθμ. 1044112/1420/11.3.2014 

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: 

1. Το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-29 του ν. 4172/2013

2. Τα καθαρά κέρδη των δικηγορικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, φορολογούνται με συντελεστή 26% και 33% κλιμακωτά στο όνομα του νομικού προσώπου και διανέμονται στους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 762 του Αστικού Κώδικα περί « Διανομής κερδών και ζημιών», σε περίπτωση εταιρείας με διάρκεια μακρότερη από ένα έτος ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύμβαση. 

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος των εταίρων από τα κέρδη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εταίροι που υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου με την εταιρική ιδιότητα και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία κατά το χρόνο αυτό, ανεξάρτητα αν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στα ποσοστά ή στην ιδιότητά τους. (Σχετική η 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ.1071/24.2.1993 εγκύκλιος, του Υπουργείου Οικονομικών). Συνεπώς οι αποχωρούντες εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12., (τέλος διαχειριστικής περιόδου), φορολογικά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των κερδών ανά εταίρο. 

Ο Διευθυντής 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
Παναγιώτης Μπαλάσκας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!