Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1076/17-03-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

Η εγκύκλιος αυτή παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, με την ΠΟΛ. 1211/24-9-2014.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!